Stijgende gasprijzen in Nederland als gevolg van het huidige monetaire systeem

Stijgende gasprijzen en voedsel door het huidige gestoorde monetaire systeem en beleid

Door het jarenlange qe beleid en rentebeleid van centrale banken en de ECB en FED en beleid van private banken banken te hoge huizenprijzen voor lagere inkomens

De werknemers zullen komende tijd zeer spoedig. Hogere lonen nodig hebben. Dat betekent keten effecten. Cumulatief meer Kosten voor bedrijven

Een grote distributeur zal bijvoorbeeld meer kosten krijgen aan lonen maar daarnaast ook meer energiekosten en daarnaast ook nog de gestegen energiekosten en loonkosten van de ingekochte goederen waarschijnlijk uiteindelijk ook doorberekend krijgen.

Dus dat betekent kosteninflatie en loonkosten die stijgen en een opwaartse positieve feedback loop die zo wel een tijdje door kan gaan totdat alles flink uit de hand loopt en vastloopt.

Cumulatief, feedback loops naar de toekomst toe waar bedrijven en werknemers en inwoners de dupe van worden en vooral de lagere inkomensgroepen

Enige echt enige oplossing om dat nog te voorkomen. Is aanpassing van het monetaire systeem dusdanig dat de hele inrichting en werking van de economy wordt aangepast....dus niet alleen mijn monetaire Innovatie die het monetaire systeem transformeert maar ook het monetaire beleid wat ik er bij voorstel wat de hele economy anders inricht.

Andere inrichting van de economy doordat de belastingen en schulden in economy en inkomens van werknemers en inkomens omzet van bedrijven en uitgaven van de overheid. Dan allemaal veel meer van elkaar worden losgekoppeld.

Dat betekent een veel logischer en slimmer monetair systeem die kosteninflatie en een volgende financiële crisis en het volledig vastlopen van de totale globale economy zal voorkomen of terzijnertijd op kan lossen

Maar uiteraard is voorkomen vele malen beter. Mijn monetaire aanvulling moet zo spoedig mogelijk ingevoerd worden en als leaders in banking daar mee wachten en hoe langer ze daar mee wachten. Hoe meer schade zij berokkenen aan de economy en aan bedrijven en werknemers en individuen in de samenleving. Hoe meer doden en psychische en sociale schade zij daar dan mee in stand houden.